Κατάσταση Επισκευής

Πελάτης

ID

Κατάσταση

Ανοίχτηκε στις

Ελαττωματικό σημείο / υλικό

Κατηγορία

Στοιχεία / Μοντέλο / κλπ

Υλικό

Προκαταβολή

Τελικό Ποσό

Τηλέφωνο (Χωρίς πρόθεμα)

Κωδικός Επιδιόθωσης

Έκλεισε στις